Young-Pro

Investim în tineri . Studenții de azi, profesioniștii de mâine

Obiectiv 1

Oferirea de servicii specializate de orientare și consiliere profesională pentru sprijinirea tranziției de la școală la viață active și accederea pe piața muncii a unui număr de 322 de studenți cu domiciliul într-una din Regiunile mai puțin dezvoltate ale României (din care 33 studenți din mediul rural) și înscriși la o universitate de profil din țară.

Obiectiv 2

Creșterea numărului de parteneriate locale dintre furnizorii de educație , mediul de afaceri și partenerii sociali pentru promovarea, organizarea și derularea de stagii de practică specializate în beneficiul grupului țintă astfel încât să flexibilizeze traseele către și dinspre companii și universități.

Obiectiv 3

Stimularea grupului țintă pentru îmbunătățirea continuă a competențelor profesionale în special cele necesare în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligență conform SNCDI, cu orientarea a minimum 37 de persoane din grupul țintă către formare continuă și perfecționare prin noi studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant în proiect.

Obiectiv 4

Consolidarea cunoștințelor și abilităților practice ale beneficiarilor proiectului prin organizarea și derularea de stagii de practică .

Obiectiv 5

Calificarea unui număr de 236 de persoane din grupul țintă (respectiv 73% din totalul persoanelor înscrise în grupul țintă ) la încetarea calității de participant în proiect.

Obiectiv 6

Ocuparea unui loc de muncă de către minimum 126 persoane din grupul țintă (minimum 39% din totalul persoanelor înscrise în grupul țintă ) la încetarea calității de participant în proiect.

Despre Proiect

Proiectul își propune că obiectiv general îmbunătățirea competențelor profesionale a unui număr de 322 de viitori absolvenți de învățământ terțiar universitar cu domiciliul într - una din Regiunile mai puțin dezvoltate ale României .

Aria de implementare.

GRUPUL TINTA este alcatuit din 322 de studenti cu domiciliul intr-o regiune mai putin dezvoltata a Romaniei (Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest si Centru), in mediul rural sau urban, care studiaza in domenii de specializare precum: Marketing, Managementul marketingului, Managementul relatiilor cu clientii, Analiza Afacerilor si Controlul Performantei Intreprinderii, Economia si managementul serviciilor, Informatica/cibernetica, Securitatea informatica, Sisteme Informatice pentru Managementul Resurselor si Proceselor Economice, Geografia turismului, Economie si afaceri in industria ospitalitatii, Administrarea afacerilor in turism, Management si marketing in turism, etc., inscrisi la universitati din Bucuresti, Constanta dar si in alte centre universitare din tara.

Proiectul este destinat studentilor cu domiciliul intr-o regiune mai putin dezvoltata a Romaniei (Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest si Centru), ), din mediul rural sau urban, in vederea creșterii gradului lor de ocupare pe piață muncii într -un interval de 24 de luni.


Activități:

Stagii de Practică: 22 noiembrie 2020 - 21 septembrie 2021 Orientare și consiliere profesională: 22 noiembrie 2020 - 21 iulie 2021

Premii de 500 lei/persoană pentru participarea la activități de practică și consilere. Premii acordate conform metodologiei de premiere