Politica de confidențialitate PRACTIC-ON

Prin prezenta, declar că sunt de acord cu utilizarea și publicarea datelor personale solicitate în cadrul proiectului proiectului „ Investim in tineri. Studenții de azi, profesioniștii de mâine – Young-Pro” contract nr. Pocu/633/6/13/133306 , , în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, a Directivei (UE) 2016/680 referitoare la protecţia datelor personale în cadrul activităţilor specifice desfăşurate de autorităţile de aplicare a legii, a Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, transpusă prin Legea nr. 506/2004 și prin prevederile Legii 677/2001 cu modificările și completările ulterioare, privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Datele cu caracter personal sunt puse la dispoziţia proiectului POCU cod 133306 in scopul raportarii si documentarii proiectului şi sunt de acord să fie prelucrate de TRAVEL TIME D&R SRL din București, în calitate de Beneficiar al proiectului, având numărul de operator de date 27548, de GRANT BOX CONSULTING SRL din București, în calitate de Partener al proiectului, având numărul de operator de date 16955 și de Autoritatea de Management AM-POCU, OIR POSDRU Vest si MFE. Iau act de faptul că, în baza dispoziţiilor art.13, 14 şi 15 din Legea 677/2001, am dreptul de acces, intervenţie şi opoziţie asupra acestor date personale, formulând o cerere scrisă, datată şi semnată.