Metodologii și documente practică
Young-Pro


1. Metodologie recrutare Grup Țintă
2. Anexe metodologie recrutare
3. A.1.2 Procedura de acordare a premiilor
4. Plan de actiune retea v1
5. Metodologie de organizare și functionare a retelei
6. Metodologia pentru organizare si derularea de stagii de practica_finala_v2_iunie2021